สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การตรวจราชการครั้งที่ 7/58 ในพื้นที่ ภ.จว.สมุทรปราการ เมื่อ 9-16 ก.ค.58
พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ จตร.(หน.จต.) เป็นประธานการตรวจราชการ ครั้งที่ 7/58 ในพื้นที่ ภ.จว.สมุทรปราการ เมื่อ 9-16 ก.ค.58
การตรวจราชการครั้งที่ 6/58 ในพื้นที่ ภ.จว.ลพบุรี เมื่อ 19 มิ.ย.58
พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ จตร.(หน.จต.) เป็นประธานการตรวจราชการ ครั้งที่ 6/58 ในพื้นที่ ภ.จว.ลพบุรี เมื่อ 19 มิ.ย.58
การตรวจราชการครั้งที่ 5/58 ในพื้นที่ ภ.จว.สระบุรี เมื่อ 21 พ.ค.58
พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ จตร.(หน.จต.) เป็นประธานการตรวจราชการ ครั้งที่ 5/58 ในพื้นที่ ภ.จว.สระบุรี เมื่อ 21 พ.ค.58
หัวข้อ
เนื้อหา
หัวข้อ
เนื้อหา
หัวข้อ
เนื้อหา
หัวข้อ
เนื้อหา
หัวข้อ
เนื้อหา
หัวข้อ
เนื้อหา
หัวข้อ
เนื้อหา
หัวข้อ
เนื้อหา
หัวข้อ
เนื้อหา
สรุปผลการตรวจราชการ ประจำ 3 เดือน
ข้อมูลผลสรุปการตรวจราชการ ประจำ 3 เดือน (มี.ค. 57)
สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ต.ค.-ก.ย.59
ข้อมูลสถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 ( ต.ค.-ก.ย.59)
สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มี.ค. 57
ข้อมูลสถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มี.ค. 57