• แจ้งเบาะแสแหล่งอบายมุข

  แจ้งเบาะแสแหล่งอบายมุข การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อาชญากรรม และแหล่งอบายมุข โทร. 0 2205 1184, 0 2205 1194 หรือ click ที่นี่

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 • จริยธรรมและจรรยาบรรณ

  ศุนย์จริยธรรม

  คู่มือ คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 • เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

  รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน บัตรสนเท่ห์หรือหนังสือร้องเรียนที่สมควรพิจารณา ให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง ต้องเป็นกรณีที่มีเบาะแสหรือช่องทางที่สามารถ นำไปสู่การแสวงหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐานต่างๆ โทร. 02-2051184, แฟ็กซ์ 02-2512981

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจเรตำรวจ ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยสะดวกและมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเป็นการเฉพาะ...

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 • Download เอกสาร

  Download เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 • PMQA

  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำหรับผู้บริหาร...

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 • ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์

  ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานจเรตำรวจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่...

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 • ประชุมทางไกล

  ใช้สำหรับประชุมทางไกลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ...

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 • ภาพ ดูงาน ศปก.ตร.

  รวมภาพศึกษาดูงาน ศปก.ตร. ...

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 • E-Learning

  "โลกแห่งการเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น อาหารสมองดีต่อสุขภาพทางปัญญา"

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 • จต. เตรียมเข้าสู่อาเซียน

  สำนักงานจเรตำรวจมีการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558"

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 • เศรษกิจพอเพียงของ จต.

  เศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานจเรตำรวจ..."

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ประกาศสำนักงานจเรตำรวจ ณ วันที่ 22 พ.ย. 2556

      เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AUCTION) สามารถมารับซองได้ที่ สำนักงานจเรตำรวจ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 25-29 พ.ย. 2556 เวลา 09.00-16.30 น.   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • สอบราคาม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ

      ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ย. 2556 เรื่องสอบราคาม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ

      ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 27 ส.ค. 2556 เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ

      คำสั่ง จต. ที่ 87/2556 ลง 15 พ.ค. 2556 เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

      คำสั่ง จต. ที่ 38/2556 ลง 26 ก.พ. 2556 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

      คำสั่ง บก.อก.จต. ที่ 5/2556 ลง 26 ก.พ. 2556 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ

      การขายทอดตลาด โดยวิธีให้ผู้ซื้อเข้าร่วมประมูลราคาด้วยวาจา ในวันที่ 12 มี.ค. 2556 เวลา 10.00 น.  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • แบบตรวจราชการตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ผบ.ตร. ปี 2556

      ตามที่ ผบ.ตร. อนุมัติ ลง 5 พ.ย. 55 ให้ จต. กำหนดแบบตรวจแบบตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ผบ.ตร. นั้น จตช. ได้อนุมัติ ลง 11 ก.พ. 56 ให้ใช้แบบตรวจราชการตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ผบ.ตร. เพื่อใช้แบบตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กำหนดเป็น 3 ระดังดังนี้ 1) บช.น./ภ.1 - 9 2) บก.น./ภ.จว. 3) สน./สภ. อนุมัติ จตช. ลง 11 ก.พ. 56  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • การรับสมัครและสอบคัดเลือก

      การรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ(ชาย/หญิง)และบุคคลภายนอก(หญิง)เข้าเป็น นรต. ประจำปีการศึกษา 2556 โดยกำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว (www.rpca.ac.th และ www.rpca-admission.com) ระหว่าง 11 ธ.ค. 2555 ถึง 11 ม.ค. 2556  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • แจ้งแผนการตรวจราชการ ของ จต.

      แจ้งแผนการตรวจราชการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • โครงการประชุมอบรมชี้แจงฯ จต.

      โครงการประชุมอบรมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ของ สำนักงานจเรตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • นโยบายการบริหารราชการ ตร.

      ของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

      พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจจำนวน 73 ราย   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

      หนังสือ ทพ. ที่ 0009.231/5560 ลง 1 ตุลาคม 2555 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 195 ราย   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • สอบราคาซื้อชุดประชุมพร้อมระบบเสียงและภาพ

      สอบราคาซื้อชุดประชุมพร้อมระบบเสียงและภาพ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • คำสั่งสำนักงานจเรตำรวจ

     เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม » 
 • โครงการสัมมนาปัญหาการตรวจราชการ

     โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล และสัมมนาสรุปผลการตรวจราชการของสำนักงานจเรตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (ห้องภาณุรังษี) ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 ถึงวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 »   สามารถ DownLoad เอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่นี่ » 
 • เลือก ด.ต.อายุ 50 ปีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นสัญญาบัตร

     ตร.ได้อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 50 ปี ขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 500 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จะต้องดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนด ตามบทเฉพาะกาลในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน โดยสรุปคือ ระดับ กก. จะมีระยะเวลาดำเนินการในช่วง 11 - 20 ก.ค.2554 เท่านั้น สามารถ donwload เอกสารประกอบประกอบดังนี้ 1.หนังสือเวียน   2.เอกสารหมายเลข 1 อนุมัติ ตร.   3.เอกสารหมายเลข 2 จำนวนที่ได้รับการจัดสรร   4. เอกสารหมายเลข 3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน รวมทั้งแบบประเมิน หรือที่ www.pdd.police.go.th หัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการประมินข้าราชการตำรวจยศ ด.ต.ฯ


Untitled Document

ภาพกิจกรรม

สำนักงานจเรตำรวจ

เทปสัมมนาแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2557
12 ธ.ค. 56 ณ สโมสรตำรวจ

พระนิรันตราย
เข้าระบบ Survey Online ตามกรอบ GES
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
จำนวนผู้เข้าชม

แผนที่สำนักงานจเรตำรวจ

Google Maps JavaScript API Example

Downloadแผนที่ จต. ณ ศูนย์ราชการ


Downloadแผนที่ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์